Oddelenie AOTP a ESF

Oddelenie AOTP a ESF

Novomeského 4, 036 01 Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Budaiová Marta, Ing. 211 1 043/2440336 marta.budaiova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Adamková Zlatica 221 1 043/2440404 zlatica.adamkova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Bayerová Zuzana, Ing. 326 2 043/2440451 zuzana.bayerova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Bíziková Marieta, Mgr. 223 1 043/2440411 marieta.bizikova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Figura Ivan, Ing. 327 2 043/2440155 ivan.figura@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Hargašová Martina, Mgr. 226 1 043/2440335 martina.hargasova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Kicová Adriana 221 1 043/2440400 adriana.kicova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Kučerová Anna 212 1 043/2440455 anna.kucerova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Ručeková Viera 326 2 043/2440222 viera.rucekova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Štigová Miroslava, Bc. 213 1 043/2440311 miroslava.stigova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Švábová Jana, Ing.PhD. 213 1. 043/2440311 jana.svabova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Vojtová Ľudmila 226 1 043/2440401 ludmila.vojtova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Vojtová Viera, Ing. 212 1 043/2440403 viera.vojtova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Vojtylová Linda, Bc. 223 1 043/2440458 linda.vojtylova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Výbošťoková Katarína, Mgr. 221 1 043/2440400 katarina.vybostokova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Záborský Tomáš, Ing. 226 1 043/2440120 tomas.zaborsky@upsvr.gov.sk
späť