Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Novomeského č.4, 036 01 Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lýdia Mišanková, Mgr. 329 2 043/2440220 Lydia.Misankova@upsvr.gov.sk
ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca Benkovská Ingrid, Ing. 205 1 043/2440456 ingrid.benkovska@upsvr.gov.sk
ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca Anton Kica, PhDr. 203 1 043/2440313 anton.kica@upsvr.gov.sk
ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca Guráňová Slavomíra, Ing. 227 1 043/2440454 slavomira.guranova@upsvr.gov.sk
PREVENTÍVNE PORADENSTVO PRE ŠKOLY - odb.poradca Gulasová Dana, Bc. 305 2 043/2440453 dana.gulasova@upsvr.gov.sk
VZDELÁVANIE /REKVALIFIKÁCIA/ - odborný poradca Lejtrichová Lenka, Ing. 305 2 043/2440453 lenka.lejtrichova@upsvr.gov.sk
Národné projekty EU - odborný poradca Hojná Veronika, Ing. 204 1 043/2440221 veronika.hojna@upsvr.gov.sk
Národný projekt EU - vzdelávanie/rekvalifikácia/ Lucia Ursínyová 204 1 043/2440221 lucia.ursinyova@upsvr.gov.sk
Národný projekt EU – individualizované poradenstvo ZUoZ Hičíková Andrea, Mgr. 228 1 043/2440131 andrea.hicikova@upsvr.gov.sk
Národný projekt EU – individualizované poradenstvo ZUoZ Malík Milan, Ing. 228 1 043/2440131 milan.malik@upsvr.gov.sk
KyNárodný projekt EU – vzdelávanie záujemcov o zamestnanie Kyselová Nikola, Mgr. 203 1 043/2440313 nikola.kyselova@upsvr.gov.sk
Projekt – Pomáhame odídencom – poradenstvo Kocová Erika, Mgr. 111 príz. 043/2440110 Erika.Kocova@upsvr.gov.sk
Projekt – Pomáhame odídencom – poradenstvo Šťastniaková Tatiana, Bc 111 príz. 043/2440110 Tatiana.Stastniakova@upsvr.gov.sk
Projekt – Pomáhame odídencom – poradenstvo Štrbík Igor, Mgr. 120 príz. 043/2440111 Igor.Strbík@upsvr.gov.sk
späť