Pracovníci UPSVR Nové Mesto nad Váhom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Podateľna : 032/2441 191

Informácie/ recepcia : 032/2441 250

e-mail: nm@upsvr.gov.sk

Internetové stránky:  www.upsvar.sk/nm

Fax: 032/743 58 05

Fax: 032/2442 505

  

Odbor sociálnych vecí a rodiny
 
 
 
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru SV Sumbal Vladimír, Mgr.  403 4  032/ 2442 500  Vladimir.Sumbal@upsvr.gov.sk
zamestnanci SV          
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Šimovičová Jana, Mgr. 413 4 032/ 2442 600 Jana.Simovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Benetinová Oľga, Bc. 417 4 032/ 2442 607 Olga.Benetinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Volárová Anna, Ing. 411 4 032/ 2442 604 Anna.Volarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Durcová Dana, Bc. 415 4 032/ 2442 605 Dana.Durcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Feranec Matúš, Mgr. 413 4

0918571179

Matus.Feranec@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Maráková Patrícia, PhDr. 412 4 032/ 2442 608 Patricia.Marakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Balažovičová Eva, Mgr. 413 4 032/ 2442 609 Eva.Balazovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mazúrova Ivana, Mgr. 412 4 032/ 2442 602 Ivana.Mazurova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Zubáriková Zuzana, Mgr. 412 4 0918572249 Zuzana.Zubarikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ochranková Alena, Mgr. 416 4

032/ 2442 606

Alena.Ochrankova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Šutovská, Lenka Mgr.

411 4

0918571179

Lenka.Sutovksa@upsvr.gov.sk

Psychológ 

Holecová Natália, Mgr.

Dom služieb      2 dvere    č. 24

0918 573 883

Natalia.Holecova@upsvr.gov.sk

Psychológ

 

Krajíčková Gabriela, Mgr.

Dom služieb    2 dvere    č. 24

 0918 573 988

 

Gabriela.Krajickova@upsvr.gov.sk

Psychológ

Kováčová Iveta, Mgr.

709 7

 322 620

 Iveta.Kovacova@upsvr.gov.sk

 

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia PPKTZPaPČ Mihaliková Gabriela, Mgr. 409 1 032/ 2442 640 Gabriela.Mihalikova@upsvr.gov.sk
zamestnanci peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti          
PPKTZP Polákova Lucia, Ing. 404 4 032/ 2442 642 Lucia.Polakova@upsvr.gov.sk
PPKTZP Gešvandtnerová Zuzana, Mgr. 404 4 032/ 2442 641 Zuzana.Gesvandtnerova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Benková Anna, Mgr.Ing.        407 4 032/ 2442 673 Anna.Benkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Višnovská Alžbeta, Mgr. 407 4 032/ 2442 672 Alzbeta.Visnovska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mihaliková Martina, Mgr 405 4 032/ 2442 643 Martina.Mihalikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Gulánová Marcela, Bc. 406 4 032/ 2442 674 Marcela.Gulanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Radošinská Monika, Mgr. 406 4 032/ 2442 674 Monika.Radosinska@upsvr.gov.sk
PPKTZP - Stará Turá Sviteková Oľga, Ing. 302 2 032/ 2443 513 Olga.Svitekova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mitanová Jana, MUDr. 006A prízemie 032/ 2442 677 Jana.Mitanova@upsvr.gov.sk 

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Mihaliková Zuzana, Mgr 229 4 0918 568 643 Zuzana.Mihalikova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
           
zamestnanci SV          
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Podperová Emília, Ing. 713 7 032/ 2442 550 Emilia.Podperova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Lieskovská Daniela, Ing. 708A 7 032/ 2442 501 Daniela.Lieskovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Slávková Sylvia, Mgr. 708 7 032/ 2442 555 Sylvia.Slavkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hudeková Veronika, Mgr. 710 7 032/ 2442 559 Veronika.Hudekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Caková Mária, Mgr. 708A 7 032/ 2442 556 Maria.Cakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Augustínová Jarmila, Mgr. 710 7 0918572330 Jarmila.Augustinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Markovič Jaroslav, Ing. 714 7 032/ 2442 554 Jaroslav.Markovic@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hrušovská Lucia, Mgr. 714 7 032/ 2442 502 Lucia.Hrusovsk@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hadbábna Eliška, Mgr. 708A 7 032/ 2442 520 Eliska.Hadbabna@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ovšáková Marcela, Bc. 715 7 032/ 2442 512 Marcela.Ovsakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Jamrichová Gabriela, Mgr. 708 7 032/ 2442 553 Gabriela.Jamrichova@upsvr.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Aktivačné centrum
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci aktivačného centra Benča Andrej, Ing. 410 4 032/ 2442 700 Andrej.Benca@upsvr.gov.sk
zamestnanci AC          
Aktivačné centrum Gablechová Jana 410A 4 0907 701 709 Jana.Gablechova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Majerčaková Zdenka Mgr.

410A 4

0905 876 668

Zdenka.Majercakova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru SZ Králiková Patrícia, Ing. 203 2 032/ 2441 300 Patricia.Kralikova@upsvr.gov.sk
zamestnanci odboru SZ          
Referát správneho konania Dvorštiaková Danica, Ing. 403 4 032/ 2441 322 Danica.Dvorstiakova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Vanáková Monika, Mgr. 403 4 032/ 2441 323 Monika.Vanakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Hepnerová Jarmila, Ing. 407 4 032/ 2441 320 Jarmila.Hepnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Kmeťová Marta, Mgr. 400 4 032/ 2441 328 Marta Kmetova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania na Myjave Poláková Anna, JUDr. 226 2 034/ 2445 313

Anna.Polakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania Gonová Nikola Ing. 400 4 032/ 2441 329

 Nikola.Gonova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania Červeňanská Gabriela 400 4 032/ 2441 330

 Gabriela.Cervenanska@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania Predinská Erika, Ing. 101 1 032/ 2441 331

 Erika.Predinska@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Jordánová Jana, Ing. 302 3 032/ 2441 400 Jana.Jordanova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Jurenková Eva, Mgr. 304 3 032/ 2441 402 Eva.Jurenkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Dubajová Kristína, Mgr. 300 3 032/ 2441 401 Kristina.Dubajova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Rubaninská Mária, Mgr. 303 3 032/ 2441 405 Maria.Rubaninska@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Solínová Michaela, Mgr. 303 3 032/ 2441 403 Michaela.Solinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Tomeková Petra, Ing. 303 3 032/ 2441 222 Petra.Tomekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mockova Zdenka, Mgr. 300 3 032/ 2441 404 Zdenka.Mockova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Dolinská Lucia, Ing, 301 3 032/ 2441 231 Lucia.Dolinska@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Bučková Zuzana 301 3 032/ 2441 225 Zuzana.Buckova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Potfajová Daniela, Ing. 301 3 032/ 2441 220 Daniela.Potfajova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF na Myjave Obedová Lenka, Bc. 021A 3 034/ 2445 314 Lenka.Obedova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia ekonomiky Ružičková Eva, Ing. 404 1 032/ 2441 190 Eva.Ruzickova@upsvr.gov.sk
zamestnanci ekonomiky          
finančné Sevaldová Monika, Mgr. 405 4 032/ 2441 174 Monika.Sevaldova@upsvr.gov.sk
finančné Kusendová Anna 405 4 032/ 2441 172 Anna.Kusendova@upsvr.gov.sk
rozpočtovníctvo Rybáriková Martina, Ing. 403 4 032/ 2441 170 Martina.Rybarikova@upsvr.gov.sk
platobný styk Malcová Lenka 403 4 032/ 2441 173 Lenka.Malcova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Nemcová Elena, JUDr. 710 7 na Hviezdoslavova 36 032/ 2442 182 Elena.Nemcova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Šimová Adriana 405 4 032/ 2442 182 Adriana.Simova@upsvr.gov.sk
podateľna Zámečníková Simona, Ing., MBA 1 prízemie 032/ 2441 191 Simona.Zamecnikova@upsvr.gov.sk
správa majetku Fačkovcová Lýdia 400 4 032/ 2441 193 Lydia.Fackovcova@upsvr.gov.sk 
správa majetku Fabianová Stanislava 400 4 032/ 2441 194 Stanislava.Fabianova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Marková Adriana 405 4 Adriana.Markova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávaniaOddelenie poradenstva a vzdelávaniaOddelenie poradenstva a vzdelávaniaOddelenie poradenstva a vzdelávania032/ 2441 329032/ 2441 329Oddelenie poradenstva a vzdelávaniaOddelenie poradenstva a vzdelávania


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 08.02.2021
späť