Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Hlinková Miriam PhDr., PhD. 709 7 037/2440300 Miriam.Hlinkova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Visolajská Helena, Mgr. 703 7 037/2440301 Helena.visolajska@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Hudecová Martina 703 7 037/2440301 Martina.hudecova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Samayová Mária 703a 7 037/2440302 Maria.samayova@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Liptáková Jana, Mgr. 802 8 037/2440371 Jana.Liptakova4@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Horecký Jozef 802 8 037/2440371 Jozef.Horecky@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Terlandová Mária 802 8 037/2440371 Maria.Terlandova@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Šabíková Zuzana 802a 8 037/2440375 Zuzana.Sabikova@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Gálová Andrea, Ing. 802a 8 037/2440375 Andrea.Galova3@upsvr.gov.sk
späť