Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Elena Gálová, Ing. 409 4 037/2440450 elena.galova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §49, §54 Dušana Bafrncová, Ing. 406a 4 037/2440402 dusana.bafrncova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51, §54 Klaudia Domaniská 407 4 037/2440451 klaudia.domaniska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Mária Glendová 403 4 037/2440404 maria.glendova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, §50, §54 Mária Holecová, Mgr. 404 4 037/2440406 maria.holecova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51a, §54 Radmila Hudáková 407a 4 037/2440401 radmila.hudakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §50j, §54 Estera Líšková, Mgr. 407 4 037/2440456 estera.liskova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Dana Baková, Ing. 405 4 037/2440465 dana.bakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §32, §53, §53a, §53c,§54 Iveta Olšáková 405 4 037/2440455 iveta.olsakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53b, §54, §55, §56, §56a, §57, §60 Martina Penciaková, Ing. 402 4 037/2440405 martina.penciakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP –§49, §52, §54 Ľubica Prokopova 406 4 037/2440453 lubica.prokopova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §54, §55, §59, §60 Judita Štanková 402 4 037/2440403 judita.stankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §50, §54 Eva Uhrinová 402a 4 037/2440407 eva.uhrinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §52,§52a, §54 Vlasta Vargová 406 4 037/2440454 vlasta.vargova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, agenda ESF Marta Farkašová, Ing. 410 4 037/2440220 marta.farkasova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Lenka Adamíková, Mgr. 410a 4 037/2440226 lenka.adamikova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Oľga Slatinová 410a 4 037/2440221 olga.slatinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Alena Szászová, Mgr. 402a 4 037/2440452 alena.szaszova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Katarína Hurťáková, Ing. 410 4 037/2440220 katarina.hurtakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Diana Lyžičiarová, Mgr. 403a 4 037/2440457 diana.lyziciarova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Eva Ružbarská, Ing. 403a 4 037/2440457 eva.ruzbarska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Nina Polačiková, Ing. 412 4 037/2440458 nina.polacikova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Katarína Balková, Mgr. 412 4 037/2440458 katarina.balkova2@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Veronika Nitryová, Ing. 412 4 037/2440458 veronika.nitryova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Miriama Zámbojová, Mgr. 412 4 037/2440458 miriama.zambojova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Martina Somorová, Mgr. 603 6 037/2440463 martina.somorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Stanislava Krajmerová, Mgr. 802 8 037/2440376 stanislava.krajmerova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Lenka Krajčovičová 807 8 037/2440377 lenka.krajcovicova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Jana Uhrecká, Mgr. 807a 8 037/2440370 jana.uhrecka@upsvr.gov.sk
späť