Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Gálová Elena, Ing. 409 4. 037/2440450 elena.galova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §49, §54 Bafrncová Dušana, Ing. 406a 4. 037/2440402 dusana.bafrncova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51, §54 Domaniská Klaudia 407 4 037/2440451 klaudia.domaniska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Glendová Mária 403 4 037/2440404 maria.glendova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, §50, §54 Holecová Mária, Mgr. 404 4 037/2440406 maria.holecova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51a, §54 Hudáková Radmila 407a 4 037/2440401 radmila.hudakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §50j, §54 Líšková Estera, Mgr. 407 4 037/2440456 estera.liskova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Baková Dana, Ing. 405 4 037/2440465 dana.bakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §32, §53, §53a, §53c,§54 Olšáková Iveta 405 4 037/2440455 iveta.olsakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53b, §54, §55, §56, §56a, §57, §60 Penciaková Martina , Ing. 402 4 037/2440405 martina.penciakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP –§49, §52, §54 Prokopova Ľubica 406 4 037/2440453 lubica.prokopova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §54, §55, §59, §60 Štanková Judita 402 4 037/2440403 judita.stankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §50, §54 Uhrinová Eva 402a 4 037/2440407 eva.uhrinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §52,§52a, §54 Vargová Vlasta 406 4 037/2440454 vlasta.vargova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, agenda ESF Farkašová Marta, Ing. 410 4 037/2440220 marta.farkasova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Adamíková Lenka, Mgr. 410a 4 037/2440226 lenka.adamikova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Slatinová Oľga 410a 4 037/2440221 olga.slatinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Szászová Alena, Mgr. 402a 4 037/2440452 alena.szaszova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Hurťáková Katarína, Ing. 410 4 037/2440220 katarina.hurtakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Nitryová Veronika, Ing. 412 4 037/2440458 veronika.nitryova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Nagyová Katarína, PhDr. 412 4 037/2440458 katarina.nagyová@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Martina Somorová, Mgr. 603 6 037/2440465 martina.somorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Stanislava Krajmerová, Mgr. 802 8 037/2440376 stanislava.krajmerova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Jana Uhrecká, Mgr. 807a 8 037/2440370 jana.uhrecka@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor Referátu poradenstvo a vzdelávanie Nemkyová Mária, Mgr. 309A 3 037/2440470 maria.nemkyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo OPS, NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č.1. Číková Anna, Mgr. 312A 3 037/2440464 anna.cikova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie OPS Porhajašová Petra, Mgr. 310 3 037/2440460 petra.porhajasova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Karbanová Lucia, Ing. 310 3 037/2440462 lucia.karbanova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (REPAS+, KOMPAS+) Hesko Mário, Mgr. 613B 6 037/2440459 mario.hesko@upsvr.gov.sk
NP individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Hasprová Daniela, Ing. 311 3 037/2440466 daniela.hasprova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Nina Polačiková, Ing. 311A 3 037/2440461 nina.polacikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Eva Ružbarská, Ing. 311A 3 037/2440461 eva.ruzbarska@upsvr.gov.sk
NP individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Vargová Alžbeta , Mgr. 312B 3 037/2440467 alzbeta.vargova@upsvr.gov.sk
NP individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Pápyová Ivana, Mgr. 312B 3 037/2440467 ivana.papyova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č.1. Lacová Iveta, Mgr. 311A 3 037/2440463 iveta.lacova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo, vzdelávanie Vargová Stanislava, Mgr. 603A 6 037/2440468 stanislava.vargova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo, vzdelávanie Sečkárová Lucia, Mgr. 603A 6 037/2440468 lucia.seckarova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-koordinátor Holka Štefan, Mgr. 613B 6 037/2440471 stefan.holka@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-koordinátor Fojtíková Mariána, Ing. 603 6 037/2440472 mariana.fojtikova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Krumpolcová Katarína, Bc. 603 6 037/2440472 katarina.krumpolcova@upsvr.gov.sk
späť