Oddelenie ekonomiky

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Gálová Mariana, Mgr. 612a 6 037/2440 170 Mariana.Galova@upsvr.gov.sk
komplexné zab.správy majetku štátu Galová Veronika Mgr. 909 9 037/2440 190 Veronika.Galova@upsvr.gov.sk
národné projekty, rozpočet Čeryová Dana Ing. 609 6 037/2440 185 Dana.Ceryova@upsvr.gov.sk
štátna pokladnica, faktúry, príjem CP, rozpočet Kupková Jana Bc. 606 6 037/2440 171 Jana.Kupkova@upsvr.gov.sk
štátna pokladnica, zúčtov. dotácií, príjem CP, rozpočet Jankovičová Michaela 606 6 037/2440 177 Michaela.Jankovicova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Klučárová Magdaléna 610 6 037/2440 176 Magdalena.Klucarova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Oťapková Daniela Bc. 606a 6 037/2440 172 Daniela.Otapkova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Beniková Ingrid 607 6 037/2440 174 Ingrid.Benikova@upsvr.gov.sk
správca pohľadávok Hajdu Hana, Ing. 607 6 037/2440 174 Hana.Hajdu@upsvr.gov.sk
pohľadávky, pokladňa Trnovcová Silvia Ing. 607a 6 037/2440 175 Silvia.Trnovcova@upsvr.gov.sk
autodoprava Mesárošová Andrea 611 6 037/2440 193 Andrea.Mesarova@upsvr.gov.sk
majetkár, registratúra, likvidácia CP Mikušová Ľubica 605 6 037/2440 192 Lubica.Mikusova@upsvr.gov.sk
skladové hospodárstvo Hudecová Blanka 605 6 037/2440 191 Blanka.Hudecova@upsvr.gov.sk
podateľňa Beňušková Mária 6 prízemie 037/2440 195 Maria.Benuskova@upsvr.gov.sk
podateľňa Hlobeňová Veronika 6 prízemie 037/2440 999 Veronika.Hlobenova@upsvr.gov.sk
údržbár, vodič Zabák Tomáš 612 6 037/2440 193 Tomas.Zabak@upsvr.gov.sk
späť