Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ballonová Jarmila,Mgr.Ing. 204 2 037/2440640 jarmila.ballonova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. C,Re-Ru,S Dana Nagyová, Mgr. 205 2 037/2440645 dana.nagyova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. CH,N,O,V,Z,Ž,U Musterová Viera, PhDr. 205 2 037/2440645 viera.musterova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. K Čeriová Monika,Ing.Mgr. 202 2 037/2440642 monika.ceriova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. A,Bu,D,Ď,J,Mr Klobučníková Simona 202 2 037/2440642 simona.klobucnikova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. E,G,H,I Tábiová Helena, Mgr. 202 2 037/2440643 helena.tabiova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Ča,P,T,Ť Rakovičová Zuzana, PhDr. 203 2 037/2440644 zuzana.rakovicova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Ba-Br,By, Rigová Ingrid, Mgr. 203 2 037/2440644 ingrid.rigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. F,La,Še-Šu Struhárová Katarína, Ing. 203 2 037/2440641 katarina.struharova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Le-Ly,Ma,Mi-Mo,Mu,My Moravčíková Viera, Ing. 203 2 037/2440641 viera.moravcikova2@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. E + koordinátor Benďáková Mária,Mgr.PhD. 210 2 037/2440670 maria.bendakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. D,F,H, CH Andelová Dana, PhDr. 209 2 037/2440673 dana.andelova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. M,N,U Lamper Zuzana, Mgr. 209 2 037/2440673 zuzana.lamper@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. O,P,R,I Plechová Ľubica, Mgr. 209 2 037/2440673 lubica.plechova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. Ď,S,Š Kováčová Jana, PaedDr. 208 2 037/2440674 jana.kovacova4@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. G,J,L Florovičová Jana Mgr. 208 2 037/2440674 jana.florovicova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. A,T,Ť,V,Z,Ž Rumanovská Mária, Mgr. 209 2 037/2440672 maria.rumanovska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. K Karabínošová Klára, Mgr. 211 2 037/2440671 klara.karabinosova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. B,C,Č Gorná Lenka, Mgr. 211 2 037/2440671 lenka.gorna@upsvr.gov.sk
terénny pracovník NP Integrovaný prístup Košíková Monika, Mgr. 602 6 037/2440646 monika.kosikova2@upsvr.gov.sk
terénny pracovník NP Integrovaný prístup Zigová Monika, Mgr. 602 6 037/2440646 monika.zigova@upsvr.gov.sk
späť