Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Štefánikova tr. 88, Nitra Verejná schránka: nr@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia služieb pre občana Sárazová Janka, Mgr. 103 1 037/2440 310 Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Nagyová Renáta 102 1 037/2440 333 Renata.Nagyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Bányiová Slávka recepcia prízemie 037/2440 317 Slavka.Banyiova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana, IPS poradenstvo Belovičová Zuzana 108 1 037/2440 328 Zuzana.Belovicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana, IPS poradenstvo Lednická Soňa 108 1 037/2440 328 Sona.Lednicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Ivaničková Zuzana 102 1 037/2440 334 Zuzana.Ivanickova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Madunická Eliška,Mgr. 102 1 037/2440 330 Eliska.Madunicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Pavlenová Jana, Ing. 104 1 037/2440 318 Jana.Pavlenova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dedičová Nora, Bc. 104 1 037/2440 318 Nora.Dedicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kusalová Gabriela 105 1 037/2440 327 Gabriela.Kusalova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kartosová Katarína 110 1 037/2440 324 Katarina.Kartosova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Zajacová Mária, Bc. 105 1 037/2440 327 Maria.Zajacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Vargová Dagmar, Mgr. 109 1 037/2440 326 Dagmar.Vargova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Horemužová Jana Mgr. 109 1 037/2440 326 Jana.Horemuzova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dovičovičová Silvia 110 1 037/2440 314 Silvia.Dovičovičova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Šuttová Monika,Ing.Mgr. 110 1 037/2440 314 Monika.Suttova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Trenčanská Lucia, Ing. 111A 1 037/2440 338 Lucia.Trencanska@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Lisyová Miroslava, Bc. 111A 1 037/2440 338 Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Sládečková Z., PaedDr.,PhD. 111B 1 037/2440 337 Zuzana.Sladeckova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Garaj Miloslav, Ing. 111B 1 037/2440 337 Miloslav.Garaj@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Moravčíková Monika, Mgr. 111C 1 037/2440 332 Monika.Moravcikova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Látečková Silvia 111C 1 037/2440 332 Silvia.Lateckova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Fábryová Barbora, Mgr. 111D 1 037/2440 320 Barbora.Fabryova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Černeková Michaela,Mgr. 111D 1 037/2440 320 Michaela.Cernekova@upsvr.gov.sk
Žiadosti ŠSD, žiadosti o PvHN, náhradné výživné Chrenáková Andrea, Bc. 2 prízemie 037/2440 336 Andrea.Chrenakova@upsvr.gov.sk
Žiadosti ŠSD, žiadosti o PvHN, náhradné výživné Kňažická Daniela 2 prízemie 037/2440 331 Daniela.Knazicka@upsvr.gov.sk
Žiadosti ŠSD, žiadosti o PvHN, náhradné výživné Tóthová Martina 2 prízemie 037/2440 336 Martina.Tothova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Hatiar Dalibor, Mgr. 212 2 037/2440 315 Dalibor.Hatiar@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Hrnková Dajana,Mgr. 212 2 037/2440 315 Dajana.Hrnkova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Kozmová Karin, Ing 212 2 037/2440 410 Karin.Kozmova@upsvr.gov.sk
Portál SZ Mariková Barbora, Ing. 212 2 037/2440 339 Barbora.Marikova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Chrenková Lucia, JUDR. 106 1 037/2440 319 Lucia.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Madová Silvia, Ing. 106 1 037/2440 323 Silvia.Madova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Koprdová Dominika, Mgr. 106 1 037/2440 323 Dominika.Koprdova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Porubská Jaroslava, Mgr. 107 1 037/2440 322 Jaroslava.Porubska@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné prac. + hromad.prepúšťanie + cudzinci Poliaková Eva, Mgr. 107 1 037/2440 412 Eva.Poliakova2@upsvr.gov.sk
Povinný podiel / agenda cudzinci Fačkovcová Henrieta, Ing. 107 1 037/2440 325 Henrieta.Fackovcova@upsvr.gov.sk
späť