Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Budayová Beáta Mgr. 511A 5 600 Beata.Budayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Straková Monika, Mgr. 502 5 602 Monika.Strakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Miháliková Ivana, Mgr. 502 5 602 Ivana.Mihalikova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frajová Svetlana, Mgr. 502A 5 606 Svetlana.Frajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Miková Radoslava, Mgr. 502A 5 606 Radoslava.Mikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Batíková Katarína, Mgr. 503 5 609 Katarina.Batikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bírová Jana, PhDr. 503A 5 607 Jana.Birova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ružička Vojtech, PhDr. PhD. 503A 5 607 Vojtech.Ruzicka@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Jankovič Šumichrastová Monika, PhDr. 505 5 619 m.jankovicsumichrastova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Magdin Kirschnerová Lucia, Mgr. 505 5 619 Lucia.Magdinkirschnerova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Kováčová Kristína, Mgr. 505 5 619 Kristina.Kovacova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Odrášková Barbora, Mgr. PhD. 506 5 615 Barbora.Odraskova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Melušová Zuzana, Mgr. 506 5 615 Zuzana.Melusova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Barbíriková Soňa Mgr. 506 5 615 Sona.Barbirikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Fusková Jana, Mgr. 506 A 5 603 Jana.Fuskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hudecová Barbora, Mgr. 506 A 5 603 Barbora.Hudecova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Dobiášová Alexandra, Mgr. 507 5 604 Alexandra.Dobiasova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Augustínova Ľubica, Mgr. 507A 5 614 Lubica.Augustinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Halasová Eva, PhDr. 508 5 605 Eva.Halasova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Skačanová Mária, PhDr. 508 5 605 Maria.Skacanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bírová Janka, PhDr. 509 5 616 Janka.Birova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Jusková Andrea, PhDr. 509 5 616 Andrea.Juskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Baluch Miroslav, PhDr. 510 5 612 Miroslav.Baluch@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti, dospelých Častová Ivana, Mgr. 510 5 612 Ivana.Castova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti, dospelých Hamzová Paulína, Mgr. 511 5 608 Paulina.Hamzova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, sociálny kurátor pre dospelých Kováčová Tatiana, Bc. 511 5 608 Tatiana.Kovacova@upsvr.gov.sk
späť