Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Drgoňová Zuzana PhDr., PhD. 805 8 611 Zuzana.Drgonova@upsvr.gov.sk
psychológ Ďuriačová Dominika Mgr. 804 8 610 Dominika.Duriacova@upsvr.gov.sk
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Árendášová Andrea Mgr. 809 8 613 Andrea.Arendasova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Galanková Dajana PhDr. 809 8 617 Dajana.Galankova@upsvr.gov.sk
späť