V Ý Z V A č. 1/2023 - SPOD

V Ý Z V A č. 1/2023 - SPOD
na podávanie projektov na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaných subjektov v oblasti priorít na rok 2023.


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac