Chcel by som vedieť čo je to EURES?

EURES sú Európske služby zamestnanosti /EURopean Employment Services/, ktorých cieľom je uľahčenie voľného pohybu pracovných síl v rámci  Európskeho hospodárskeho priestoru /krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko/ a Švajčiarska.
EURES pozostáva z verejných služieb zamestnanosti členských krajín a tvoria ju vyškolení EURES poradcovia a EURES asistenti. Na Slovensku nájdete EURES na 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Služby siete EURES sú poskytované širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, tým, ktorí hľadajú nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom. Služby EURES sú bezplatné.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 29.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac