Chcel by som vedieť, či EURES organizuje aj akcie na regionálnej, národnej alebo európskej úrovni?

Činnosť siete EURES je metodicky riadená Európskou komisiou a národná sieť sa riadi plánom aktivít na rozpočtové obdobie. Sieť každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce pre cieľové skupiny záujemcov o zamestnanie. Organizujú sa i regionálne burzy práce, informácií a podnikania  pre uchádzačov o zamestnanie a mladých  ľudí, ktoré sú organizované tak národnou sieťou EURES ako aj cezhraničnými partnerstvami EURES-T Danubius a EURES-T Beskydy. V spolupráci so študujúcou mládežou EURES uskutočňuje pravidelné návštevy na základných, stredných a vysokých  školách. Na európskej úrovni sa EURES poradcovia zúčastňujú zahraničných búrz práce a organizujú náborové projekty v spolupráci s EURES poradcami z krajín EÚ/EHP, kde je dopyt po našich pracovníkoch, s cieľom priniesť čo najviac pracovných miest pre slovenských občanov.  

EURES sa venuje i publikačnej činnosti, vydáva informačné letáky o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP, vydáva brožúry určené uchádzačom o zamestnanie, študentom a zamestnávateľom, vydáva aj výročnú správu o činnosti a uskutočnených aktivitách a časopis EURES NEWS o úspešných príbehoch klientov a užitočných radách a informáciách.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac