Čo sú to EURES-T partnerstvá a v čom mi môžu pomôcť?

Cezhraničná sieť EURES - T je zoskupením spolupracujúcich organizácií, nazývaným cezhraničné partnerstvá, ktorých cieľom je v rámci siete EURES, uspokojovať dopyt po informáciách a radách súvisiacich s cezhraničnou pracovnou mobilitou. Partnerstvá EURES-T združujú vo vzájomnej spolupráci služby zamestnanosti, vzdelávacie ustanovizne, zamestnávateľov a odborové organizácie, miestnu samosprávu, neziskové organizácie zamerané na rozvoj zamestnanosti, vzdelávania a podnikania v prihraničnom regióne, ako aj Európsku komisiu.

Na Slovensku sú dve fungujúce partnerstvá, a to EURES-T Danubius, ktoré združuje štyri prihraničné okresy Slovenska (Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Levice) a tri prihraničné župy Maďarska (Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Pešť) a EURES-T Beskydy, ktoré združuje okresy Čadca, Žilina, Námestovo na slovenskej strane, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek na českej strane a Bielsko-Biala, Ciezsyn, Prudnik, Raciborz, Wodzislaw Slaski na poľskej strane. 

V rámci svojho niekoľkoročného pôsobenia partnerstvá oslovujú všetky cieľové skupiny z pohľadu zamestnávania a regionálneho trhu práce – uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov, študentov a žiakov. Z aktivít cezhraničného partnerstva môžeme upriamiť pozornosť na realizáciu regionálnych cezhraničných podujatí, akými sú burzy práce a vzdelávania, odborné konferencie k otázkam cezhraničného zamestnávania a podnikania pre zamestnávateľov a záujemcov o podnikanie, ale aj odborné publikácie pre uvedené cieľové skupiny. Ďalšie informácie o aktivitách, ako aj užitočný informačný materiál na stiahnutie nájdete na  webových stránkach http://www.eures-t-danubius.eu/, www.eures-tbeskydy.eu/.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 25.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac