Kde mi poskytnú informačné a poradenské služby?

Informačné a poradenské služby Vám poskytnú na:

  • každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a
  • všetkých pracoviskách zriadených úradom, ktoré poskytujú služby zamestnanosti.

 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 29.01.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac