Nemám prácu, chcem sa zaevidovať na úrade, kam mám ísť a kedy?

Písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podávate osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie Vás úrad zaradí odo dňa osobného podania  písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia:

  • pracovného pomeru,
  • prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
  • sústavnej prípravy na povolanie,
  • osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, 
  • osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, 
  • dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • invalidity,
  • výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,
  • právoplatnosti rozhodnutia a nepriznaní predčasného starobného dôchodku,

úrad Vás zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení vymenovaných skutočností.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 25.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac