Som absolvent strednej alebo vysokej školy, čo ďalej?

Ak sa neviete rozhodnúť, či si máte podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo nie,  možno Vám pomôžu pri rozhodovaní nasledovné informácie.

Ak ste skončili strednú školu nie ste povinný podať si žiadosť ihneď po skončení školy, maturite alebo po doručení oznámenia o neprijatí na vysokú školu; máte nárok na prázdniny v roku, v ktorom ste ukončili štúdium, t.z., že žiadosť o zaradenie si môžete podať až po 31.08., najneskôr do 07.09.

Ak máte ukončenú vysokú školu, žiadosť si môžete podať už nasledujúci deň po vykonaní štátnej skúšky, inak sa stávate dobrovoľne nezamestnanou osobou, ktorá si musí sama hradiť zdravotné poistenie.

Žiadosť o zaradenie do evidencie si môžu podať aj študenti, ktorí naďalej študujú, ale iba externou formou.

Úrad Vám ponúkne pomoc pri:

  • hľadaní zamestnania,
  • zmene zamestnania,
  • obsadzovaní voľných pracovných miest,
  • uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce.

Aktivita, ktorá je „šitá na mieru“ pre Vás je absolventská prax.

Bližšie informácie o absolventskej praxi


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 25.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac