Ako často budem navštevovať svoju sprostredkovateľku?

Ako uchádzač o zamestnanie ste povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom.

Na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce ste povinný byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si dohodnete s úradom.

Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania ste povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Ak ste zaradený do projektov a programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky, povinnosť aktívneho hľadania zamestnania, ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce Vám nevzniká, avšak do troch pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky ste povinný osobne sa dostaviť na úrad.

Ak sa zúčastňujete na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, vyžaduje sa od Vás plnenie povinností len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 02.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac