Kto je záujemca o zamestnanie a čo môže úrad pre neho urobiť?

Ak si hľadáte iné zamestnanie, alebo máte záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a nie ste uchádzačom o zamestnanie, môžete sa stať záujemcom o zamestnanie na základe podania žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania pre záujemcu o zamestnanie.

Žiadosť si môžete podať na ktoromkoľvek úrade alebo aj na viacerých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike.

Nie ste povinný prichádzať na  úrad. Dohodnutou formou - telefonicky, e-mailom, poštou Vám zamestnanec úradu poskytuje  informácie o možnostiach zamestnania a spôsoboch vyhľadávania voľných pracovných miest a tiež informácie o možnostiach vzdelávania a prípravy pre trh práce a poskytovania odborných poradenských služieb.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 30.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac