Miera funkčnej poruchy a jej posúdenie

Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár úradu. Posudkový lekár si môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.

Pokiaľ žiadateľ má osobný  záujem na tom, aby ho posudkový lekár pozval na posúdenie zdravotného stavu, posudkový lekár je povinný ho pozvať len v prípade, ak  o to žiadateľ písomne požiada.

Pri posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár vychádza z „Lekárskeho nálezu na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu [ PDF 52.7 kB]“ (ďalej „lekársky nález“), ktorý vypĺňa všeobecný lekár posudzovanej fyzickej osoby a jeho vyplnenie prepláca úrad. K nálezu je potrebné predložiť aj lekárske nálezy z odborných vyšetrení u lekárov so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Správne posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom úradu je podmienené kvalitou predložených lekárskych nálezov z odborných vyšetrení, ktoré dokladujú a skutočne objektívne popisujú   pacientov   zdravotný stav   (špecialista pri určení konečnej diagnózy nevychádza len zo subjektívnych vyjadrení klienta, ale stav objektivizuje príslušnými vyšetrovacími metódami, pričom pre správne posúdenie odkázanosti posudkovým lekárom zohráva významnú úlohu napríklad popis funkčnosti orgánu, či orgánového systému.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2013
Dátum aktualizácie: 07.04.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac