Ťažko zdravotne postihnutý s potrebou pomôcok

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [ PDF]

  • Kompenzačné pomôcky sú pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia pohybového aparátu a zmyslových orgánov, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť postihnutých ľudí.
  • Cieľom kompenzačných pomôcok je čo najväčšie osamostatnenie postihnutého s možnosťou plnenia tak rodinných rolí, ako aj vykonávania pracovných, vzdelávacích aj voľnočasových aktivít.
  • Dňom 01. 01. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 447/2008”), ktorý upravuje podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky a príspevku na výcvik využívania pomôcky ako aj príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia.
  • Peňažný príspevok podľa zákona č. 447/2008 možno poskytnúť len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu.
  • Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky alebo na úpravu pomôcky sa v zmysle citovaného zákona určuje v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • Zoznam pomôcok na ktoré je možné poskytnúť peňažný príspevok fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím je uvedený v opatrení č. 7/2009 Z. z. [ PDF 100.3 kB], ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok, na ktoré je možné v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. poskytnúť príspevok.

 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 08.04.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac