Od čoho závisí výška peňažného príspevku?

Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky alebo na úpravu pomôcky sa určuje v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Výška príspevku na kúpu pomôcky môže byť maximálne 8 630,42 Eur, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka maximálne 1 659,70 Eur, na kúpu druhého elektrického vozíka max. 4 979,09 Eur a na kúpu druhého načúvacieho aparátu max. 331,94 Eur.

Podmienkou poskytnutia príspevku na kúpu druhého elektrického vozíka, druhého mechanického vozíka ako aj druhého načúvacieho aparátu je skutočnosť, že prvý elektrický vozík, mechanický vozík, alebo načúvací aparát mala fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý na základe verejného zdravotného poistenia.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých pomôcok, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac