Za akých podmienok je možné získať peňažný príspevok na kúpu pomôcky?

Na nákup pomôcok možno získať príspevok, pokiaľ sa neposkytujú alebo nezapožičiavajú na základe zdravotného poistenia.

Peňažné príspevky poskytované v zmysle zákona č. 447/2008  sa neposkytujú automaticky všetkým fyzickým osobám s ťažkých zdravotným postihnutím (teda nie sú príspevkami nárokovými). Je možné ich poskytnúť za splnenia určitých podmienok, po posúdení ťažkého zdravotného postihnutia po medicínskej stránke (lekárska posudková činnosť), ako aj sociálnych dôsledkov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia, pričom sa v rámci sociálnej posudkovej činnosti okrem iného zisťuje, či je žiadateľ skutočne na kompenzáciu odkázaný (či vhodnú pomôcku nevlastní, alebo je mu poskytovaná pomoc iným spôsobom, a tak by pomôcka neplnila účel).


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac