Mám sa evidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, keď poberám invalidný dôchodok ?

 

Ak poberáte invalidný dôchodok a Váš zdravotný stav Vám umožňuje pracovať, môžete osobne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého pobytu.

Pri podávaní žiadosti (je k dispozícii na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) predložíte platný občiansky preukaz, doklad o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtový list a doklad o invalidite (rozhodnutie alebo oznámenie zo Sociálnej poisťovne alebo posudok z útvaru sociálneho zabezpečenia)


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac