Občan so ZP v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vznp.

Občan so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného občana, ktorý má dlhodobo (dlhšie ako jeden rok) nepriaznivý zdravotný stav a má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.  

Za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pre účely tohto zákona sa považuje:

  • - občan so zdravotným postihnutím a
  • - občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o20%, ale najviac o40%.

Občan preukazuje svoju invaliditu rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac