9.1.2023 / Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 4


Časovo uzavretá výzva v termíne od 9. 1. 2023 do 3. 2. 2023

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 4 ako partnerská organizácia (PO) pre nasledujúce okresy SR:

 • Bánovce nad Bebravou
 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Bardejov
 • Bratislava I
 • Bratislava II
 • Bratislava IV
 • Bratislava V
 • Bytča
 • Čadca
 • Humenné (mesto Humenné pokryté partnerom)
 • Ilava
 • Komárno
 • Košice - okolie
 • Kysucké Nové Mesto
 • Levice
 • Martin
 • Medzilaborce
 • Michalovce
 • Myjava
 • Nitra
 • Nové Zámky
 • Partizánske
 • Považská Bystrica
 • Prešov
 • Prievidza
 • Púchov
 • Sabinov (mestá Lipany a Sabinov pokryté partnermi)
 • Senec
 • Senica
 • Skalica
 • Snina
 • Sobrance
 • Stropkov
 • Svidník
 • Šaľa
 • Topoľčany
 • Trenčín
 • Turčianske Teplice
 • Vranov nad Topľou
 • Zlaté Moravce
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom
 • Žilina

Na zverejnenú Výzvu na výber partnerskej organizácie na internetovej stránke ÚPSVR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky poštovou prepravou na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Adresa:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava

osobné doručenie podania (podateľňa): Župné nám. 5-6, 811 03 Bratislava

 

Na obálku uveďte heslo: „OP FEAD Výzva Opatrenie 4 – NEOTVÁRAŤ

V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na adrese: fead@upsvr.gov.sk 


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.01.2023

Tlačiť