Harmonogram realizácie O1 (2D/2023)

Identifikácia konečných príjemcov pre potravinové balíčky - Opatrenie 1

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je

  • primárne

príjemca pomoci v hmotnej núdzi (PvHN)

  • sekundárne

iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 2 potravinové balíčky. Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 2 až 4 nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 4 potravinové balíčky.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

(okresy distribúcie balíčkov: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Senec, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žilina)


SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

(okresy distribúcie balíčkov: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Čadca, Humenné, Komárno, Košice - okolie, Kysucké Nové Mesto, Levice, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Partizánske, Prešov, Sabinov, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Šaľa, Topoľčany, Trenčín, Zlaté Moravce, Žarnovica, Žiar nad Hronom)


CHARITA SVÄTEJ ALŽBETY 

(okresy distribúcie balíčkov: Detva, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen)


ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU 

(okresy distribúcie balíčkov: Malacky, Pezinok)


VAŠA CHARITA 

(okres distribúcie balíčkov: Poltár)


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.05.2023
Dátum aktualizácie: 08.06.2023

Tlačiť