Harmonogram realizácie O4 (2D/2023)

Identifikácia konečných príjemcov pre hygienické balíčky - Opatrenie 4

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom hygienických balíčkov je:

  • primárne

rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)

  • sekundárne

iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 hygienické balíčky, rodina s 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky a rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 4 hygienické balíčky.ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

(okresy distribúcie balíčkov: Malacky, Pezinok )


DIECÉZNA CHARITA ROŽŇAVA

(okresy distribúcie balíčkov: Brezno, Gelnica, Revúca, Rožňava )


GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIÁLNA CHARITA

(okresy distribúcie balíčkov: Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Trebišov )


MESTO HUMENNÉ

(územie distribúcie balíčkov: mesto Humenné )


MESTO LIPANY

(územie distribúcie balíčkov: mesto Lipany)


MESTO SABINOV

(územie distribúcie balíčkov: mesto Sabinov)


SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

(okresy distribúcie balíčkov: Dolný Kubín, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Tvrdošín )


TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA

(okresy distribúcie balíčkov: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava )


VAŠA CHARITA

(okres distribúcie balíčkov: Poltár )


CHARITA SVÄTEJ ALŽBETY

(okresy distribúcie balíčkov: Detva, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen )


SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

(okresy distribúcie balíčkov: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Čadca, Humenné, Komárno, Košice - okolie, Kysucké Nové Mesto, Levice, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Partizánske, Prešov, Sabinov, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Šaľa, Topoľčany, Trenčín, Zlaté Moravce, Žarnovica, Žiar nad Hronom)


SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

(okresy distribúcie balíčkov: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Bytča, Ilava, Martin, Nové Zámky, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Senec, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Žilina)


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.05.2023
Dátum aktualizácie: 08.06.2023

Tlačiť