Harmonogram realizácie opatrenia 4 - Hygienické balíčky

Identifikácia konečných príjemcov pre hygienické balíčky - Opatrenie 4

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom hygienických balíčkov je:

  • primárne

rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)

  • sekundárne

iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 hygienické balíčky, rodina s 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky a rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 4 hygienické balíčky.

Bližšie informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi na: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=363675


ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU, n.o. 
(okresy distribúcie balíčkov: Malacky, Pezinok )

DIECÉZNA CHARITA ROŽŇAVA
(okresy distribúcie balíčkov: Brezno, Gelnica, Revúca, Rožňava )

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
(okres distribúcie balíčkov: Bratislava 3 )

GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIÁLNA CHARITA
(okresy distribúcie balíčkov: Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Trebišov )

MESTO HUMENNÉ
(územie distribúcie balíčkov: mesto Humenné )

MESTO LIPANY
(územie distribúcie balíčkov: mesto Lipany)

MESTO SABINOV
(územie distribúcie balíčkov: mesto Sabinov)

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
(úkresy distribúcie balíčkov: Dolný Kubín, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Tvrdošín )

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
(okresy distribúcie balíčkov: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava )

VAŠA CHARITA, n. o.
(okres distribúcie balíčkov: Poltár )

CHARITA SVÄTEJ ALŽBETY, n. o.
(okresy distribúcie balíčkov: Detva, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen )

ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚPSVR Banská Bystrica (okres Banská Bystrica)

ÚPSVR Banská Štiavnica (okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom)

ÚPSVR Bardejov (okresy Bardejov, Svidník )

ÚPSVR Bratislava (okresy Bratislava 1, Bratislava 2, Bratislava 4, Bratislava 5)

ÚPSVR Čadca (okres Čadca)

ÚPSVR Humenné (okresy Humenné, Snina)

ÚPSVR Komárno (okres Komárno)

ÚPSVR Košice (okres Košice - okolie)

ÚPSVR Levice (okres Levice)

ÚPSVR Martin (okresy Martin, Turčianske Teplice)

ÚPSVR Michalovce (okresy Michalovce, Sobrance)

ÚPSVR Nitra (okresy Nitra, Zlaté Moravce)

ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom (okres Myjava)

ÚPSVR Nové Zámky (okresy Nové Zámky, Šaľa)

ÚPSVR Partizánske (okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske)

ÚPSVR Pezinok (okres Senec)

ÚPSVR Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov)

ÚPSVR Prešov (okresy Prešov, Sabinov)

ÚPSVR Prievidza (okres Prievidza)

ÚPSVR Senica (okresy Senica, Skalica)

ÚPSVR Stropkov (okresy Medzilaborce, Stropkov)

ÚPSVR Topoľčany (okres Topoľčany)

ÚPSVR Trenčín (okresy Ilava, Trenčín)

ÚPSVR Vranov nad Topľou (okres Vranov nad Topľou)

ÚPSVR Žilina (okresy Bytča, Kysucké Nové Mesto, Žilina)


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.10.2016
Dátum aktualizácie: 19.10.2022

Tlačiť