Informácia pre občanov k výkonu aktivačných prác s účinnosťou od 01.07.2020

Vážení klienti ÚPSVR Považská Bystrica,

 

       za oddelenie Aktivačné centrum ÚPSVR Považská Bystrica si Vás dovoľujeme oboznámiť s Nariadením vlády SR č. 184/2020 Z. z. zo dňa 24.6.2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a ktorého účinnosť nadobúda platnosť dňom 01.07.2020.

 

       Na základe uvedeného nariadenia vyplýva s účinnosťou od 01.07.2020 občanom, ktorí majú platnú prijatú ponuku v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, povinnosť zúčastňovať sa aktivácie v zákonnom mesačnom rozsahu 32 hodín mesačne.

       Vzhľadom na uvedené Vás informujeme o zákonnej povinnosti zúčastňovať sa aktivácie od 01.07.2020 a so spustením opätovného výkonu aktivačných činností, čo je podmienkou pre výplatu dávky v hmotnej núdzi (dávka v hmotnej núdzi = 66,30 Eur).

 

       Na výkon menších obecných služieb podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi je možné zaraďovať občana v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne za podmienky, že je v evidencii ÚPSVR vedený ako uchádzač o zamestnanie a poberá dávku v hmotnej núdzi (aktivačný príspevok = 67,90 Eur) .

 

       V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás kontaktujte, prosím na oddelení Aktivačné centrum, kde sa zabezpečuje koordinácia aktivačných prác a to:

 

poštou na adrese: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Aktivačné centrum, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica, alebo

telefonicky, prípadne e-mailom na adrese:

nadezda.rumanova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440370, 0905 551 424

michaela.janechova@upsvr.gov.sk  tel. č.: 042/2440371, 0905 951 043

lenka.cibikova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440372, 0905 950 859

daniela.pallova@upsvr.gov.sk , tel. č.: 042/2440372, 0905 955 184


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac