Nezamestnanosť v našom okrese klesá

Článok, ktorý vyšiel v Považskobystrických novinkách 15.10.2019 (číslo vydania 42).

Nezamestnanosť v našom okrese klesá, pomáhajú aj burzy práce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici pripravuje počas roka viaceré aktivity pre uchádzačov o zamestnanie. Prispieva tak k zvýšeniu zamestnanosti v našom okrese. Tá bola na konci leta nižšia ako celoslovenský priemer. Viac nám v rozhovore povedal Ján Harant, riaditeľ ÚPSVaR Považská Bystrica.

- V okrese Považská Bystrica bola k  31.8. 2019 miera evidovanej nezamestnanosti 3,92 percent, čo predstavuje 1 258 uchádzačov o zamestnanie, ktorí môžu bezprostredne nastúpiť do zamestnania. V porovnaní s evidovanou mierou nezamestnanosti v rámci Slovenska, ktorá bola k rovnakému termínu 4,97 percent, má okres Považská Bystrica nižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti o 1,05 percent, - spresnil čísla riaditeľ úradu. Opýtali sme sa aj na to, aká skupina ľudí zostáva v evidencii úradu práce najčastejšie. - Problém s uplatnením sa na trhu práce sledujeme u uchádzačov krátko pred priznaním starobného dôchodku a uchádzačov nad 50 rokov. Problémovou kategóriou začínajú byť aj mladí uchádzači do 29 rokov, keďže častou požiadavkou zamestnávateľov je prax potenciálneho zamestnanca, ktorou táto skupina UoZ nedisponuje, - uviedol J. Harant. Najväčší záujem zo strany zamestnávateľov je podľa jeho slov o pracovníkom do výroby pre strojárenský a automobilový priemysel. Ide pritom o profesie ako nastavovač, operátor, automechanik, ale aj čašník, šička, krajčírka, murár či chovateľ dobytka. Z nekvalifikovaných profesií sú to najmä montážni a manipulační pracovníci, operátori stroja či upratovačka. – Ťažko sa obsadzujú najmä pozície ako nastavovač CNC strojov, kuchár, murár, zvárač, stavebný a prevádzkový elektrikár či pomocní pracovníci napríklad v potravinárskej výrobe. Keď zamestnávatelia nedokážu obsadiť pracovnú pozíciu uchádzačmi zo Slovenska, siahajú aj po pracovnej sile z tretích krajín, - dodal riaditeľ úradu.

Aktivity na podporu zamestnanosti

Na podporu zamestnanosti organizuje úrad viaceré aktivity, ktoré majú pomôcť uchádzačom o zamestnanie nájsť si pracovnú pozíciu. Sú to aj rekvalifikácie a iné formy vzdelávania UoZ, výberové konania, prezentácie zamestnávateľov, skupinové aktivity EURES a ďalšie. Informácie o pripravovaných výberových konaniach úrad pravidelne aktualizuje a zverejňuje aj na svojej webovej stránke. Každý mesiac tiež organizuje skupinové aktivity pre všetkých novozaevidovaných uchádzačov o zamestnanie, na ktorých sa dozvedia nielen svoje povinnosti, ale aj práva. Súčasťou aktivít sú aj rôzne stretnutia zamerané najmä na aktuálnu situáciu na trhu práce. - V  tomto roku, podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch úrad práce pripravil stretnutia s primátormi miest a starostami obcí okresov Považská Bystrica a Púchov, ale aj so zamestnávateľmi či neziskovými organizáciami. Stretávame sa za účelom zabezpečenia ich informovanosti o aktuálnej situácii na trhu práce, o aktuálnych národných projektoch, do ktorých sa môžu zapojiť v prípade, že vytvoria pracovné miesto pre uchádzačov o zamestnanie s vybranej cieľovej skupiny pre daný národný projekt, - doplnil J. Harant. Najväčší záujem bol podľa jeho slov o prebiehajúce  národné projekty pre mladých ľudí do 29 rokov veku Praxou k zamestnaniu, Absolventská prax štartuje zamestnanie, ale aj znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie Chceme byť aktívni na trhu práce 50+ a Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce 4. - V roku 2019 naďalej pokračujeme v projekte Pripravený na prácu. Úspešní absolventi I. fázy vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie získajú nové odborné vedomosti a praktické zručnosti zamerané najmä na prácu v strojárskej výrobe. Po absolvovaní kurzu dostanú osvedčenie a sú pripravení na pracovnú pozíciu operátor výroby. Niektorých uchádzačov aktivujeme aj prostredníctvom Aktivačného centra, jedná sa o skupinu UoZ, ktorí sú zároveň poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi a sú zaraďovaní na výkon aktivačných prác za účelom udržania, prehĺbenia, zvýšenia praktických skúseností, pracovných návykov a zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce. Naším cieľom je aj prostredníctvom národných projektov podporovať zamestnanosť v našom regióne a pomáhať nezamestnaným udržiavať ich pracovné návyky,- doplnil J. Harant.

Burzy práce pomáhajú

Jednou z aktivít, ktorá nie je na úrade práce novinkou, je aj burza práce. Tá nebude chýbať v jeho priestoroch ani tento rok. Okrem toho sa uchádzači o zamestnanie mohli po novej pozícii „poobzerať“ aj za hranicami okresu. - Naši uchádzači mali tento rok možnosť zúčastniť sa v apríli Veľtrhu práce JOB EXPO v Nitre a v októbri sa uskutočnila medzinárodná burza práce Rakúsko-Nemecko-Holandský deň v Bratislave. V súčasnosti sa pripravuje burza práce pre Trenčiansky kraj JOB FÓRUM 2019, ktorá sa uskutoční 24.-25. októbra v Trenčíne. Uchádzačom o zamestnanie zabezpečujeme bezplatnú autobusovú dopravu, - doplnil J. Harant. S mesačnou periodicitou organizuje úrad práce pre vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie MiniBurzu práce priamo v jeho priestoroch. – Do konca roka plánujeme zorganizovať aj regionálnu Burzu práce. Realizovať sa bude na základe požiadaviek zamestnávateľov a firiem z okresu Považská Bystrica a Púchov. Organizovanie takýchto aktivít sa nám v praxi osvedčilo a umožňuje nám  pružne reagovať na potreby trhu práce v našom regióne, - dodal riaditeľ úradu práce.

K. Vávrová


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.10.2019
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac