Kontakty

Informátor - územný úrad ÚPSVaR Partizánske
tel. : +421 38-2442 999
fax : +421 38-749 0950
E-mail: pe@upsvr.gov.sk

Informátor - pracovisko Bánovce nad Bebravou
tel. : +421 38 -2443 999
fax : +421 38-760 5382
E-mail: pe@upsvr.gov.sk

Riaditeľ ÚPSVaR Partizánske
Ing. Jaroslav Hatala
tel. : +421 38 2442 100
fax : 421-38 7493 100
e-mail: Jaroslav.Hatala@upsvr.gov.sk

Sekretariát
Marta Ďurišová
tel. : +421 38 2442 101
e-mail: Marta.Durisova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly
Ing. Milan Štiglic
tel. : +421 38 2442 130
e-mail: milan.stiglic@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky
Ing. Alena Strempeková- vedúca oddelenia
tel. : +421 38 2442 192
e-mail: Alena.Strempekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana
Mgr. Darina Strychová - vedúca oddelenia
tel. : +421 38 2442 310
e-mail: darina.strychova@upsvr.gov.sk

Agenda služieb pre občana
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Bc. Iveta Poštrková - koordinátor
tel. : +421 38 2443 315
e-mail: iveta.postrkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti
Mgr. Pavol Dragula
tel. : +421 38 2442 300
e-mail: pavol.dragula@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
Mgr. Jana Struhárová - vedúca oddelenia
tel. : +421 38 2442 450
e-mail: jana.struharova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania
Ing. Róbert Kiaba - vedúci oddelenia
tel. : +421 38 2442 191
e-mail: Robert.Kiaba@upsvr.gov.sk

Agenda poradenstva a vzdelávania
pracovisko Bánovce n/Bebravou
Mgr. Viera Bitarovská
tel. : +421 38 2443 451
e-mail: viera.bitarovska@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum
Bc. Tomáš Domin – vedúci aktivačného centra
tel.: +421 38 2442 552
e-mail: Tomas.Domin@upsvr.gov.sk

Agenda aktivačné centrum
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Bc. Miroslava Klačková
tel.: +421 38 2443 604
e-mail: Miroslava.Klackova@upsvr.gov.sk


Odbor sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie pomoci v hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Mgr. Jana Kližanová - vedúca oddelenia
tel. : +421 38 2442 550
e-mail: klizanova.jana@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mgr.Tomáš Pápay - vedúci oddelenia
tel. : +421 38 2442 600
e-mail: papay.tomas@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
PhDr.Gabriela Ďurinová
tel. : +421 38 2442 670
e-mail: Durinova.Gabriela@upsvr.gov.sk

Agenda pomoci v hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Ing. Denisa Kmeťová
tel. : +421 38 2443 510
e-mail: denisa.kmetova@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pracovisko Bánovce n/Bebravou
PhDr. Jana Vaňová
tel. : +421 38 2443 600
e-mail: vanova.jana@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
pracovisko Bánovce n/Bebravou
Mgr. Katarína Šipulová
tel. : +421 38 2443 640
e-mail: sipulova.katarina2@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 03.06.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac