Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b Prvá pomoc Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 Prvá pomoc Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j Príspevok na aktivačnú činnosť § 52 Príspevok na aktivačnú činosť formou dobrovoľníckej služby - §52a) Prvá pomoc Daniela Soboličová, Mgr. 403 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektov Andrea Horváthová, Ing. 403 3 033/2443222 andrea.horvathova@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a Prvá pomoc Michaela Michalides 104 prízemie 033/2443232 michaela.michalides@upsvr.gov.sk
Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56 Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59 Prvá pomoc Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Prvá pomoc Jana Tuchyňová, Ing. 404 3 033/2443403 jana.tuchynova@upsvr.gov.sk
Príspevok integračnému podniku - § 53f) Kompenzačné príspevky integračnému podniku - § 53g) Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49 Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57 Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a) Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53c) Antónia Kissová, Bc. 403 3 033/2443222 antonia.kissova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Tatiana Emrichová 414 3 033/2443404 tatiana.emrichova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Lucia Durgalová, Bc. 414 3 033/2443404 lucia.durgalova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Martina Čaplová, Mgr. 104 prízemie 033/2443232 martina.caplova@upsvr.gov.sk
späť