Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia , DHN obec Limbach, Mgr. Haladová Eva 306 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. L,Ľ,N,O,R,V,Fa-Fe, , koordinácia EÚ A-K, DHN, obec Sl. Grob, Štefanová, PnS A,L,Ľ,N.O,R,V,Fa-Fe, Č Mgr. Ulrichová Eva 306 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. M,P,W,Ď, DHN, obec Vištuk, Píla, PnS M,P,W,Ď Zmajkovičová Mária 306 2 033/2443552 maria.zmajkovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. K,D,Fi-Fx, DHN obec. Vinosady, Sv.Jur, PnS K,D,Fi-Fx, H Uscká Silvia 306 2 033/2443555 silvia.uscka@upsvr.gov.sk
ŠSD,písm. CH,E,S,Š,T,Ť,Ž DHN obec Budemrice, Viničné, PnS CH,E,S,Š,T,Ť,Ž Mgr. Krasňanská Anna 306 2 033/2443554 anna.krasnanska@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. Ba,Be,C,G,J,Z,U, koordinácia EÚ L-Ž, DHN obec Šenkvice, PnS B,C,G,J,Z,U,I Ing. Porubanová Zuzana 306 2 033/2443553 zuzana.porubanova@upsvr.gov.sk
ŠSD písm. H,AM-AZ, DHN + NV obec Modra, Báhoň, Častá, Dubová, Jablonec, Doľany,Dotácie Mgr. Chanečková Martina 308 2 033/2443556 martina.chaneckova@upsvr.gov.sk
ŠSD písm. Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,Č,I,AB-AL DHN+NV obec Pezinok, Dotácie Lic. Durdovanský Andrej 308 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu, Koordinácia EÚ A,B, L,V,Z,Ž Ing. Koišová Michaela 16 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD H, V , NV Bernolákovo, Blatné, Chorv.Grob, Čataj, Hamuliakovo, Hr. Šúr, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Tomášov, Vlky, Rovinka DHN Senec F-Z, Most pri BA, Nová Dedinka, Miloslavov, Chorv.Grob, Tomášov Ing. Šikulová Jolana 15b 1 02/20453550 jolana.sikulova@upsvr.gov.sk
ŠSD K (bez Kl, Km) , DHN Bernolákovo, Rovinka, Dotácie Mériová Melánia 11 1 02/20453551 melania.meriova@upsvr.gov.sk
ŠSD R (bez Re),Š,T,Ť,X , koordinácia EÚ R - U DHN Reca, Boldog, Nový Svet, Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD J,S,W,Ž , DHN Tureň, Kostolná, Kráľová pri Senci, Vlky , Dotácie Szaszáková Martina 15 1 02/20453511 martina.szaszakova@upsvr.gov.sk
ŠSD M, N (bez Na, Ne ), Q, Koordinácia EÚ C-G,Ch,M DHN Ivanka pri Dunaji, Hr.Šúr, Hurbanova Ves, Malinovo Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD B,Ch,Re NV Ivanka Pri Dunaji, Kalinkovo, Kostolná, Kráľová pri Senci, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel, Zálesie DHN Veľký Biel, Kalinkovo, Mgr. Durayová Erika 11 1 02/20453554 erika.durayova@upsvr.gov.sk
ŠSD P, G, I, E DHN Senec A -E, NV Senec, Miloslavov, Malinovo, Kaplna, Dun.Lužná, Boldog, Hr.Borša, Hurbanova Ves, Igram Bc. Uherčíková Alžbeta 15b 1 02/20453550 alzbeta.uhercikova@upsvr.gov.sk
ŠSD D,Ď,Dz,Dž, L, F, Koordinácia EÚ K, N,O, DHN Dun.Lužná, Hamuliakovo Bc. Váleková Martina 15 1 02/20453553 martina.valekova@upsvr.gov.sk
ŠSD A,C,Č,Na,Ne, Kl,Km,O,U,Z,Y, Koordinácia EÚ H,I,J,P, DHN Hr.Borša, Blatné, Igram, Čataj, Kaplna, Zálesie Bc. Matláková Viera 16 1 02/20453555 viera.matlakova@upsvr.gov.sk
späť