Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bieliková Silvia , Mgr. 210 1 033/2443670 Silvia.Bielikova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Urban Miroslav, MUDr. 209 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H Oľga Ondeková Vlníková, Mgr. 212 1 033/2443671 Olga.Ondekovavlnikova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z Hrotková Jana, Mgr. 212 1 033/2443671 Jana.Hrotkova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 Zuzana.Celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Mezeiová Milota, Mgr. 312 2 033/2443643 Mezeiovam@upsvr.gov.sk
A,Á,B,C,Č,F,O,V,W Táborská Jana , Mgr. 312 2 033/2443643 Jana.Taborska@upsvr.gov.sk
CH,N,Ň,R,Ř,S,Š,U,Ú,Z,Ž Rajnohová Martina, Ing. 310 2 033/2443644 Martina.Rajnohova@upsvr.gov.sk
D,Ď,DZ,DŽ,G,J,L,Ľ,P Krištofová Mária, Ing. 310 2 033/2443641 Maria.Kristofova2@upsvr.gov.sk
E,É,H,I,Kr-Ky,M,T,Ť Gschweng Zuzana 310 2 033/2443642 Zuzana.Gschweng@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Salmáš Jozef, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W + kontrola Macáková Iveta, Mgr. 6 príz. 02/20453672 Iveta.Macakova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z Agnerová Zuzana, Mgr.+ kontrola 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž Leginusová Irena 6 príz. 02/20453670 Irena.Leginusova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Kakašová Erika, Mgr. 4 príz. 02/20453640 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
B,J,M,X,Z,Ž ,Horváth/ová Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,D,Ď,CH,O,S,U,T,Ť,W Vojteková Soňa 5 príz. 02/20453643 Sona.Vojtekova@upsvr.gov.sk
E,R,K,N,Ň,V Takácsová Zuzana, Mgr. 5 príz. 02/20453642 Zuzana.Takacsova@upsvr.gov.sk
A,Č,H,I,L,P,Š Dvorská Katarína , Ing. 5 príz. 02/20453642 Katarina.Dvorska2@upsvr.gov.sk
späť