Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 303 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra, Budmerice Pösingerová Veronika, Mgr. 305 2 033/244 3603 veronika.posingerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Huljaková Marianna, Mgr. 304 2 033/244 3601 marianna.huljakova@upsvr.gov.sk
Pezinok Kanková Barbara, Mgr. 305 2 033/244 3607 barbara.kankova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Idesová Veronika, Bc. 304 2 033/244 3601 veronika.idesova@upsvr.gov.sk
Pezinok-Grinava, Báhoň, , Dubová, Jablonec, Šenkvice, Štefanová, Viničné , Vištuk, Slovenský Grob Haršanová Klaudia, Mgr. 305 2 033/244 3604 klaudia.harsanova@upsvr.gov.sk
NRS Rybárová Kristína, Mgr. 311 2 033/244 3602 kristina.rybarova@upsvr.gov.sk
NRS Pavlacova Jana, Mgr. 311 2 033/244 3606 jana.pavlacova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre maloleté deti Slováková Michaela, Mgr. 302 2 033/2443611 michaela.slovakova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre PFO Kurcabová Martina, Mgr. 311 2 033/2443608 matina.kurcabova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 2 033/2443616 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Filipová Lenka, Mgr. 209 1 033/2443605 0918514167 lenka.filipova@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu -Rovinka, Kalinkovo Róková Katarína, Mgr. 12 2 02/204 53600 katarina.rokova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Miloslavov, Alžbetin Dvor, Senec /A,B,C,D,E/ Briestenská Zuzana, Mgr. 12 2 02/204 53603 zuzana.briestenska@upsvr.gov.sk
Hurbanova Ves, Malinovo, Zálesie, Hrubý Šúr, Kostol. pri Dunaji, Veľký Biel, Most pri BA,Senec/F,G,M,N,L/ Križanová Mária, Mgr. 14 2 02/204 53606 maria.krizanova2@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Vlky, Tomášov, Tureň, Senec/K, O,P,R/ Úradníková Ľubica, PhDr, 14 2 02/204 53602 lubica.uradnikova@upsvr.gov.sk
Kaplná, Čataj, Igram, Boldog, Chor. Grob, Reca, Blatné, Senec/S,T,U,V,Z/ Danišová Andrea, Mgr. 14 2 02/204 53602 andrea.danisova@upsvr.gov.sk
Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka,Hamuliakovo, Senec/F, G,H, Ch,I, J/ Pavlovičová Jana, Mgr. 12 2 02/20453600 jana.pavlovicova@upsvr.gov.sk
Krízové rodiny/CAN/NRS/Osvojenia
Bernolákovo, Kaplná, Igrám, Čataj, Réca, Nový Svet, Boldog, Tureň, Senec/R-Z/ Fialek Martin, PhDr. 15a 2 02/20453601 martin.fialek@upsvr.gov.sk
Hurbanova Ves,Hrubý Šúr, Kostolná p/D, Nová Dedinka, Chorvátsky Grob, Zálesie, Ivanka p/D, Tomášov, Vlky, Veľký Biel /Senec I- P/ Bartalová Jana. Karolína, Mgr. 17 2 02/20453601 jana.bartalova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Miloslavov, Kalinkovo, Kráľová p/S, Hrubá Borša, Malinovo, Most p/B, Blatné, Senec /A-H/ Hodasová Gabriela, Mgr. 15a 2 02/204 53601 gabriela.hodasova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Múčka Kristína, Mgr. 17 2 02/204 53607 kristina.mucka@upsvr.gov.sk
pracovisko Fučíkova s. č. 556, Senec
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 3 príz. 02/204 53639 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Izsaková Petra, Mgr. 2 príz. 02/20453604 petra.izsakova@upsvr.gov.sk
späť