Aktivačné centrum - pracovisko Hlohovec

Aktivačné centrum - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
aktivačné centrum Pastucha Zuzana, Mgr. 434 3 033/2442 371 zuzana.pastucha@upsvr.gov.sk
späť