Referát kontroly - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Pavlovičová Magdaléna, Ing. 610 6 033/2441 130 magdalena.pavlovicova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Antalová Jana, Ing. 610 6 033/2441 130 jana.antalova@upsvr.gov.sk
späť