Zoznam služieb

Zamestnanec Oddelenia služieb pre občana poskytuje poradenstvo a prijíma žiadosti v oblasti:

  • služieb zamestnanosti (zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie a pod.),
  • poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,
  • poskytovania náhradného výživného,
  • poskytovania štátnych sociálnych dávok.

 

Recepcia  (nachádza sa pri vstupe do budovy):

  • poskytuje informácie o službách zamestnanosti, pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok,
  • vydáva potvrdenia a tlačivá v oblasti služieb zamestnanosti, štátnych sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi,
  • preberá žiadosti o príspevok na pohreb.

Na recepcii sú k dispozícii všetky tlačivá potrebné k podaniu príslušných žiadostí.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac