Národný projekt „Podpora ochrany detí pred násilím“

Od polovice októbra 2017 bola zriadená funkcia koordinátora ochrany detí pred násilím. Koordinátor ochrany detí pred násilím, za účelom napĺňania cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím plní v rámci problematiky ochrany detí pred násilím tieto úlohy:

 

  • Podporovať a rozvíjať komunikáciu medzi subjektmi dotknutými problematikou ochrany detí pred násilím (orgány SPODaSK, útvary PZ, prokuratúra, súdy, školy a školské zriadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akreditované subjekty, subjekty samosprávy).
  • Organizovať a facilitovať pracovné stretnutia vyššie uvedených subjektov za účelom prehlbovania ich spolupráce vo všeobecnej rovine, ako aj v rovine jednotlivých prípadov.
  • Zabezpečovať preventívne osvetové a vzdelávacie aktivity s podporou vyššie uvedených subjektov.
  • Analyzovať situáciu v oblasti výskytu násilia na deťoch v územnom obvode, a to s dôrazom na fungovanie identifikácie a intervencie.
  • Spolupracovať a poskytovať súčinnosť daným subjektom.
  • Podporovať realizáciu opatrení prijatých v súvislosti s plnením Národnej Stratégie na ochranu detí pred násilím na celonárodnej úrovni a plniť ďalšie súvisiace úlohy.

[ PDF 342.5 kB]leták [ PDF 342.5 kB]

Dátum vytvorenia stránky: 13.09.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac