Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Dňa 2. októbra 2014 v Bratislave Ministerstvo práce, sociálnch vecí a rodiny SR v budove Národnej rady Slovenskej republiky udelilo ocenenie zamestnancom detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s ocenením za Sociálny čin roka.

"Ste ľudia, ktorí máte veľké srdce a viete ho ponúknuť deťom, ktoré to potrebujú. Toto slávnostné podujatie je preto, aby sme si uctili a vyzdvihli vašu prácu pri riešení problémov a ochrane detí. Sociálna práca zahrňuje rôzne špecifické aspekty a tie boli podnetom, aby sme udelili toto prestížne morálne ocenenie," povedal v úvodnom príhovore minister Ján Richter.

Ocenenie tejto práce udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2003. Tento rok 2014 bol významným aj pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, pretože spomedzi navrhnutých zamestnancov bola na toto ocenenie vybraná zamestnankyňa oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Lucia Lučivjanská.

ocenenie_1

Zľava : JUDr. Ľubica Pospíšilová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny, JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Mgr. Lucia Lučivjanská, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Poprad, Ing. Jozef Križan, riaditeľ ÚPSVR Poprad

 

Mgr. Lucia Lučivjanská je zamestnankyňou oddelenia sociálno-právnej ochrany detí  a sociálnej kurately a jej práca sa stala životným poslaním. Práca s osudmi a životnými príbehmi detí z regiónu  Popradu aj jej pre ňu každodennou rutinnou záležitosťou a uspokojovanie ich potrieb sa stalo aj uspokojovaním a nasycovaním svojich vlastných potrieb. Vie veľmi úspešne aplikovať vedomosti v konkrétnych podmienkach a jej schopnosť napredovať v odbornom raste je neuveriteľné variabilná a adaptabilná. Svojou zodpovednosťou, samostatnosťou, profesionalitou a odbornosťou si vybudovala osobnosť, ktorá je schopná podnecovať, podporovať inovatívne nápady oddelenia a taktiež odborný rast svojich spolupracovníkov. Jej zásadovosť, čestnosť, charakternosť, skromnosť a hlavne schopnosť dodržať dané slovo tvorí jej zreteľnú integritu. Svojím usporiadaným spôsobom života, presadzovaním rodinných hodnôt a zdravého životného štýlu v rámci vlastnej rodiny je príkladom nielen pre svojich spolupracovníkov, ale aj pre klientov. K ďalším pozitívam popri jej zodpovednosti a samostatnosti patrí emocionálna vyrovnanosť, stabilita, pokoj, schopnosť ovládať sa a životná pohoda.

V rámci svojej „profesnej životnej púte“ sa venuje cieľavedomému plánovaniu, uspokojovaniu a obhajovaniu práv detí nielen v rámci prirodzeného prostredia, ale aj v rámci náhradnej rodinnej starostlivosti. Nikdy nestratila vieru nielen v ľudí, ale hlavne vieru súvisiacu s pomocou opusteným deťom a návrat strateného pocitu istoty a bezpečia, pocitu, že niekam patria, pocitu, že ich má niekto rád a pocitu, že im na nich záleží. Svojou odbornosťou, ale predovšetkým osobnou angažovanosťou v rámci 24 hodín denne prispela k nejednému na prvý pohľad neriešiteľnému problému. Jej charakter, nadhľad, sociálny takt, zmysel pre humor a výkon práce je založený na rešpekte a úcte nielen spolupracovníkov, nadriadených, ale aj iných štátnych orgánov a verejných inštitúcií.

Prijatím noriem, princípov, ale predovšetkým hodnôt sociálnej práce sa stala propagátorom ľudskosti a dôstojnosti nielen svojej vlastnej, ale predovšetkým svojich klientov. Svoj humánny prístup s rešpektovaním práv a dôstojnosti klientov považuje za dobrú investíciu a vklad do budúcich životných osudov a príbehov. Okrem toho má odvahu meniť veci k lepšiemu aj za cenu obrovských byrokratických rituálov, nevôle, neochoty stretávajúcich sa strán. Má obrovský zmysel pre povinnosť, ale zároveň je rozhodná a odvážna. Vlastnosti, pre ktoré ju majú radi, majú pevný základ v empatii, anticipácii, sebareflexii, extrovertnej orientácii, trpezlivosti, ale hlavne v optimizme a zmysle pre humor.

Podľa vyjadrenia riaditeľky odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad JUDr. Ľubice Pospíšilovej : “sociálna práca zahŕňa mnohé špecifické aspekty, ktoré sa neskôr stávajú podnetmi pre udelenie morálnych, etických a iných ocenení. Sme hrdí, že medzi takýchto ľudí patrí aj naša zamestnankyňa Mgr. Lucia Lučivjanská, ktorá si  prevzala ocenenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera za významný prínos v poskytovaní pomoci rodinám a ich deťom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Som presvedčená o správnosti udeľovania týchto ocenení, ktorými sú morálne motivovaní a hodnotení  ľudia, ktorí si túto poctu naozaj zaslúžia“.

 ocenien2

Zľava : JUDr. Ľubica Pospíšilová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR Poprad, Mgr. Lucia Lučivjanská, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Poprad a Ing. Jozef Križan, riaditeľ ÚPSVR Poprad

 

Osobne aj v mene celého ÚPSVR v Poprade jej k tomuto oceneniu zablahoželal       Ing. Jozef Križan, riaditeľ ÚPSVR Poprad a dodal, “ stretnutie a spolupráca s Mgr. Luciou Lučivjanskou bolo pre mnohých nielen šťastím, ale aj obohatením“ a zaželal jej do ďalšieho života, „aby nikdy nestratila vieru nielen v ľudí, ale hlavne vieru súvisiacu s pomocou opusteným deťom a návrat strateného pocitu istoty a bezpečia, pocitu, že niekam patria, pocitu, že ich má niekto rád a pocitu, že im na nich záleží.

 

Medzi tými, ktorí oceneným prišli zablahoželať bola aj riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave - Mgr. Mária Marcinová, ktorá  dodatočne poďakovala všetkým úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré návrhy na nomináciu zaslali. Vyjadrila presvedčenie, že všetci nadriadení si vážia prácu svojich kolegov a vyjadrujú im  podporu, čo je pre všetkých zamestnancov veľmi povzbudzujúce.

ocenenie_3

Zľava : Mgr. Mária Marcinová, riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Mgr. Lucia Lučivjanská, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Poprad

 

Dátum vytvorenia stránky: 09.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac