Pre hromadne prepustených má UPSVAR pripravený projekt podpory

Nielen pre železničiarov, ale aj pre ďalších zamestnancov, ktorí prídu o prácu pri hromadnom prepúšťaní, má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravený Národný program podpory uplatnenia občanov dotknutých hromadným prepúšťaním.

  

Hromadné prepúšťanie aktuálne nahlásila prešovskému úradu práce firma Kronospan. Ak k nemu naozaj dôjde, takmer stovke zamestnancov začne od septembra plynúť výpovedná lehota. Aj zamestnanci tejto drevárskej spoločnosti sa môžu následne obrátiť na úrady práce a zapojiť sa do národného programu.

  

Cieľom programu je predovšetkým využiť skúsenosti neštátnych subjektov, zintenzívniť pomoc prepúšťaným a zvýšiť šance na ich opätovné začlenenie na trh práce. Projekt zatiaľ počíta s nasledovnými aktivitami - v prvom rade by malo byť prepusteným poskytnuté základné informačné poradenstvo. V ďalšom kroku odborníci individuálne vyhodnotia schopnosti a potreby uchádzačov o zamestnanie a poskytnú im odborné poradenstvo. Nasledovať bude cielené vzdelávanie a rekvalifikácia a potom umiestnenie na trhu práce. Za každého účastníka projektu, ktorý zotrvá v zamestnaní získa partner projektu prémiu.

Výberové konanie na partnerov vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 15. augusta tohto roka.

  

Program je zameraný na pomoc hromadne prepúšťaným, využiť ho môžu aj zamestnanci železničných spoločností. Tie doteraz v rámci projektu revitalizácie prepustili 1 571 ľudí, takmer všetci odišli po dohode so zamestnávateľom. Od marca tohto roka úrady práce evidujú len jedno hromadné prepúšťanie v železničných spoločnostiach. Z neho do evidencie nezamestnaných prišiel len jeden železničiar!  

  

K hromadnému prepúšťaniu dochádza podľa zatiaľ platného Zákonníka práce vtedy, keď zamestnávateľ dáva výpoveď najmenej 20 zamestnancom v období 90 dní. Výpoveď pritom môže zamestnanec dostať len z dvoch dôvodov - pre nadbytočnosť, alebo pre zrušenie či premiestňovanie zamestnávateľa (teda len paragraf 63. odsek 1a a 1b Zákonník práce). Najmenej mesiac pred hromadným prepúšťaním musí zamestnávateľ zámer oznámiť zástupcom zamestnávateľov a hľadať spolu s nimi a  s úradmi práce iné riešenie situácie. Úrady práce v prípade hromadného prepúšťania zvyčajne hneď zriaďujú u zamestnávateľa vysunuté pracovisko a poskytujú prepúšťaným poradenstvo.

 

Uchádzači o zamestnanie, ktorí v súčasnosti z rôznych dôvodov prichádzajú na úrady práce, dostávajú od zamestnancov úradov informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach využiť aktívne opatrenia trhu práce (napr. zapojiť sa do vzdelávania, požiadať o úhradu cestovných nákladov v prípade cesty na pracovný pohovor, využiť ponuku príspevkov ako sú príspevok na podnikanie, na dochádzku za prácou,  na zapracovanie znevýhodneného uchádzača pri jeho prijatí do zamestnania a pod.)

Nahlásené hromadné prepúšťania v železničných spoločnostiach: [ DOC 32.5 kB]

PREPÚŠŤANIE V ŽELEZNIČNÝCH SPOLOČNOSTIACH: [ DOC 35.5 kB]Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 01.08.2011

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac