Ak absolvujem vstupný pohovor alebo výberové konanie u zamestnávateľa v zahraničí, vznikne mi nárok na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov?

Uchádzač o zamestnanie má právo hľadať si zamestnanie aj v zahraničí, ale ak bol na vstupnom pohovore alebo výberovom konaní u zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo, resp. sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, uchádzačovi o zamestnanie nárok na poskytnutie príspevku na náhradu časti cestovných výdavkov nevzniká.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac