Na aké finančné príspevky mám nárok, keď som absolvoval odborné poradenské služby?

Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa zúčastnil odborných poradenských služieb, má nárok na:

  • náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť a výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách,
  • príspevok na služby pre rodiny s deťmi pre uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zabezpečovaných prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb a je rodičom starajúcim sa o dieťa (deti) pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo oprávnenou osobou podľa zákona o rodine, ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky. Tento príspevok sa poskytuje len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.

 

Dátum vytvorenia stránky: 23.01.2013
Dátum aktualizácie: 29.02.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac