Som nezamestnaný a počul som o tom, že úrad práce robí s nezamestnanými individuálne akčné plány. Čo sú to individuálne akčné plány? Je povinnosť absolvovať ich?

Áno. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže ponúknuť vypracovanie individuálneho akčného plánu znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie. Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe činností a postupov odborných poradenských služieb určuje opatrenia, postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce. Ak Vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkne vypracovanie individuálneho akčného plánu a ste v zmysle zákona o službách zamestnanosti znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, máte túto povinnosť absolvovať to. V prípade, ak to bez vážnych dôvodov odmietnete, budete vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac