Kto je oprávneným žiadateľom na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov?

Oprávneným žiadateľom na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov je uchádzač o zamestnanie, ktorý:

a) absolvuje vstupný pohovor alebo výberové konanie u zamestnávateľa alebo

b) sa zúčastní na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úradna území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac