Kto dostáva príspevok a na čo sa musí použiť?

Príspevok sa poskytuje obci alebo samosprávnemu kraju na základe uzatvorenej dohody s úradom. Príspevok na aktivačnú činnosť pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby alebo menšie služby pre samosprávny kraj (organizátor aktivačnej činnosti).

Príspevok je určený na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb alebo menších služieb pre samosprávny kraj a možno ho použiť na úhradu:

  • časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky,
  • úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov,
  • časti nákladov na pracovné náradie,
  • časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre  obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj.

Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj sa použije na čiastočnú úhradu nákladov obce alebo samosprávneho kraja na vyplatenú mzdu organizátora a uhradené prislúchajúce poistné odvody hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca.


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac