Na akú maximálnu mesačnú výšku príspevku mám nárok?

Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami, najviac v sume 135 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca.

Výška príspevku na dochádzku za prácou za kalendárny mesiac:

  • od 5 km do 10 km je najviac 19 eur,
  • od 11 km do 20 km je najviac 33 eur,
  • od 21 km do 30 km je najviac 51 eur,
  • od 31 km do 40 km je najviac 68 eur,
  • od 41 km do 50 km je najviac 72 eur,
  • od 51 km do 60 km je najviac 88 eur,
  • od 61 km do 80 km je najviac 96 eur,
  • od 81 km do 100 km je najviac 116 eur,
  • od 101 km do 200 km je najviac 130 eur,
  • nad 200 km je najviac 135 eur.

 

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac