V akom termíne musí podať občan so zdravotným postihnutím žiadosť o príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska poskytuje úrad občanovi so zdravotným postihnutím, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý sa príspevok žiada.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac